info@aquavilnius.lt
+370 655 95000

Įmonėms vandens kokybės tyrimai

Laboratorija yra atestuota Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos ir gali atlikti:

  • Geriamojo vandens, fasuoto geriamojo, mineralinio vandens cheminius ir mikrobiologinius tyrimus;
  • Paviršinio vandens maudyklų, baseino cheminius, mikrobiologinius ir parazitologinius tyrimus;
  • Nustatyti toksinius, mikrobiologinius, indikatorinius rodiklius, teršalų, perticidų likučių konsentracijas.

Vandens tyrimo eiga

  • Atsiunčiame jums jau kitą dieną vandens mėginiui paimti skirtą tarą, su aprašymu kaip imamas mėginys;
  • Sekančią dieną užpildytą vandens tarą pasiimame iš jūsų;
  • Vanduo pradedamas tirti laboratorijoje;
  • Po kelių dienų rezultatus gaunate el. paštu su atestuoto tyrėjo parašais, spaudais;
  • Pageidaujantiems rezultatus pristatome jūsų adresu, su atestuoto tyrėjo parašais, spaudais.

Nustatoma vandenyje:

Katijonai: Katijonai: Katijonai: Katijonai:
Ca2+; Ca2+; Ca2+; Ca2+;
Na+; Na+; Na+; Na+;
Mg2+; Mg2+; Mg2+; Mg2+;
NH4+; NH4+ NH4+; NH4+;
K; K;
Anijonai: Anijonai: Anijonai:
HCO3; F; HCO3
CL; CL; CL;
NO2; NO2; NO2;
NO3; NO3; NO3;
SO4; SO4; SO4;
Br; Br;
Kitos analitės: Kitos analitės: Kitos analitės: Kitos analitės:
Kalio permanganato indeksas; PH; Kalio permanganato indeksas; PH;
ChDs; PO; ChDs; PO;
Bendras kietumas; SEL; Bendras kietumas; SEL;
Bendras kietumas; Bendras kietumas;
Bndra mineralizacija; Bndra mineralizacija;
Sausa mineralinių medžiagų sausa liekana; Sausa mineralinių medžiagų sausa liekana;
ChDs; ChDs;
Kalio permanganato indeksas; Kalio permanganato indeksas;
Geležis: Geležis: Geležis: Geležis:
Fe2+; Fe2+; Fe2+; Fe2+;
Fe3+; Fe3+; Fe3+; Fe3+;
Fe bendra; Fe bendra; Fe bendra; Fe bendra;
Tyrimas turint grežinį. Rekomenduojamas tyrimas turint grežinį. Tyrimas Klaipėdos regione turint grežinį. Rekomenduojamas tyrimas Klaipėdos regione turint grežinį.
Kaina: 150,00 Lt / 43,44 Eur su PVM Kaina: 240,00 lt / 69,50 Eur su PVM Kaina: 276.46 Lt / 80 Eur su PVM Kaina: 260,00 Lt / 75,30 Eur su PVM
Tyrimas 3 Tyrimas 4

Tyrimas 5 Tyrimas 6

Nemokamas mėginių paėmimas bei rezultato pristaymas.
Pasinaudojus šiuo pasiūlymu bei užsisakius vandens filtrus per 12 mėnesių, nuolaidą tyrimams 50%!Užsisakykite

Tirtis vandenį gali visi suinteresuoti asmenys. Tarą skirtą vandens paėmimui aprūpinsime nemokamai.
Atliekamos analizės, jų kainos ir reikalavimai mėginių paėmimui

Papildomi vandens tyrmai, nurodytos kainos be PVM litais:

Eilės numeris Pilnas pavadinimas Nustatomos analitės Kaina Lt be PVM Kaina Eur be PVM Minimalus mėginio kiekis, tara Papildomi reikalavimai
1. Anijonai (4) Bet kurie keturi anijonai iš šešių (F, Cl, NO2, NO3, SO4, Br) 33,00 9,55 0.1L P,S Nėra
2. Anijonai (2) Bet kurie du anijonai iš šešių 25,00 7,24 0.1 L P, S Nėra
3. Anijonas (1) Bet kuris vienas iš šešių 20,00 5,79 0.1 L P,S Nėra
4. Katijonai (4) Bet kurie keturi iš šešių (Li,Na, NH4,K,Mg, Ca) 35,00 10,13 0.1 L P,S Nėra
5. Katijonai (2) Bet kurie du iš šešių 25,00 7,24 0.1 L P,S Nėra
6. Katijonas (1) Bet kuris vienas katijonas iš šešių 20,00 5,79 0.1 L P, S Nėra
7. Hidrokarbonatas (Šarmingumas) HCO3 arba šarmingumas, išreikštas pageidaujamais vienetais 20,00 5,79 0.2 L P,S Nėra
8. Geležis Fe2+, Fe3+, Fe bendra (fiksuotame mėginyje) Fe bendra bendra (nefiksuotame mėginyje) 22,00 6,37 0.3 L P,S +3-5ml HCl 1:1
9. Azotas bendras Mineralinio ir organinio azoto suma 33,00 9,55 0.1 L P, S Nėra
10. Fosfatai Fosfatai 25,00 7,24 0.1 L P,S Nėra
11. Fosforas bendras Mineralinio ir organinio fosforo suma 26,00 7,53 0.1 L P,S Nėra
12. Boras Boras 26,00 7,53 0.1 L P, S Nėra
13. Cianidai Laisvi cianidai arba visų cianidų suma 58,00 16,79 0.5 L P, S Atskiras butelis su fiksavimu
14. Silicis Silicis, išreikštas per Si, Si O2 arba H2Si O3 25,00 7,24 0.1 L P,S Nėra
15. Deguonis Ištirpęs deguonis 20,00 5,79 0.1 L P,S Spec. Buteliukas su reagentais fiksavimui paėmimo vietoje
16. Sieros vandenilis Sieros vandenilis ir sulfidai 20,00 5,79 0.1 L P,S Spec. buteliukas su reagentais fiksavimui
17. pH Vandenilio [H+] jonų koncentracija 7,00 2,02 0.1 L P,S Nėra
18. Savitasis elekros laidis Savitasis elektros laidis prie 25 arba 20oC 7,00 2,02 0.1 L P, S Nėra
19. Sausa liekana Sausa liekana prie pasirinktos temperatūros (105,180,360, 450oC) 41,00 11,87 0.5L P,S Nėra
20. Skendinčios medžiagos Skendinčios medžiagos 25,00 7,24 0.5 L P,S Nėra
21. Fizinės savybės Vandens skonis, kvapas, spalva ir drumstumas (pagal formaziną) 58,00 16,79 0.25 L P,S Nėra
22. Permanganatinė oksidacija Permanganatinė oksidacija (Permanganato skaičius) 25,00 7,24 0.1 L P,S Nėra
23. Cheminis deguonies suvartojimas Cheminis deguonies suvartojimas (biochromatinė oksidacija) 37,00 10,71 0.1 L P,S Užpildytas be oro
24. Biocheminis deguonies suvartojimas Biocheminis deguonies suvartojimas per 5 arba 7 paras 41,00 11,87 0.3 L P,S Nėra
25. Fenolio indeksas Fenolio indeksas (skaičius) 83,00 24,03 0.5 L S Rudo stiklo buteliai
26. Sintetinės paviršiaus aktyvios medžiagos Anijoninės sintetinės paviršiaus aktyvios medžiagos 66,00 19,11 0.5 L S Rudo stiklo buteliai
27. Aromatinai angliavandeniliai Benzenas, toluenas, etilbenzenas, o,m,p-ksilenai 1,3,5-trimetilbenzenas ir 1,2,4-trimetilbenzenas 91,00 26,35 0.1 L S Rudo stiklo buteliukai, užpildyti be oro tarpo
28. Benzino eilės angliavandeniliai AA ir benzino eilės C6-C10 suma 95,00 27,51 0.1 L S Rudo stiklo buteliukai, užpildyti be oro tarpo
29. Dyzelino eilės angliavandeniliai Dyzelino eilės angliavandenilų C10-C28 140,00 40,54 0.5 L S Rudo stiklo buteliai
30. Lengvieji angliavandeniliai BEA ir DEA iš vieno mėginio 150,00 43,44 0.1 L S Rudo stiklo buteliukai, užpildyti be oro tarpo
31. Naftos produktų indeksas Naftos produktų indeksas – angliavandenilių C10-C40 175,00 50,68 1.0 L S Rudo stiklo butelis
32. Halogeninti angliavandeniliai Haloformai (chloroformas, bromoformas, dibromchlormetanas, bromdichlormetanas), 1,2-dichloretanas (DCA), TETRACHLORETENAS (PCE), trichloretenas (TCE) 180,00 52,13 0.1 L S Rudo stiko buteliukai, užpildyti be oro tarpo
33. Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai Flurantenas, benzo (b)fluorantenas, benzo (k)fluorantenas, benzo (a)pirenas, Benzo(ghi)perilenas, Indeno (123-cd)pirenas 190,00 55,02 1.0L S arba 100g Vandeniui: Rudo stiko butelis

Gruntui: sandarus stiklinis buteliukas ar met. Biuksas

34. Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai +Naflatenas, acenaftenas, fluorenas, fenantrenas, antracens, pirenas, benzo(a)antracenas,chrizenas,dibenzo(ah)antracenas 240,00 69,50 1.0L S arba 100g Vandeniui: Rudo stiko butelis

Gruntui: sandarus stiklinis buteliukas ar met. Biuksas

35. Naftos produktai svorio metodu Naftos produktai svorio metodu grunto mėginiuose 70,00 20,27 100g Sandarus stiklinis buteliukas ar met.biuksas
36. Benzino eilės angliavandeniliai Benzino eilės angliavandeniliai grunto mėginiuose 70,00 20,27 100g Sandarus stiklinis buteliukas
37. Naftos produktų indeksas Naftos produktų indeksas grunto mėginiuose 170,00 49,23 100g Sandarus stiklinis buteliukas ar met. biuksas
38. Sunkieji metalai Sunkieji metalai vandenyje ar grunte 25,00 7,24 50ml/50g +0.25ml HNO3 (vanduo)
39. Pesticidai Pesticidai, pesticidų suma* 310,00 89,78 1.0L S Nėra

*-Pesticidų analizė subrangos pagrindu atliekama Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje.

Tara mėginių paėmimui aprūpiname nemokamai.

Pristatymas taros bei paėmimas taros visoje Lietuvoje nemoakamas kai vandens tyrimų užsakymo vertė virš 150 Lt / 43,44 Eur.

Užsisakykite tyrimą dabar skambindami tel.: 8 612 91 400 ar pildydami užklausos formą mėginių pristatymo ir paėmimo kaina 40 Lt / 11,58 Eur.

Užklausos formoje nurodykite tyrimo numerį arba eilės numerius. Tuomet žinosime kokio vandens tyrimo pageidausite, bei susisieksime su jumis.

Pildykite šią užklausos formą arba skambinkite tel.: +370 612 91 400

Pildyti formą